Nebezpeční měkkýši

Mexiko

Český klub sběratelů lastur

 

Dolichupis derkai


Počet druhů všech měkkýšů není uspokojivě stanoven, ale obecně se pohybuje kolem 100 000  a každým rokem se objevují další nové, dosud nepopsané druhy. I mně se podařilo v roce 2000 na malém ostrůvku Balicasag na Filipínách jeden dosud nepopsaný druh najít. 

Tímto jsem se stal prvním Čechem žijícím v ČR, po kterém je pojmenovaná mořská mušle. Patří do čeledi Triviidae a jmenuje se - Dolichupis derkai.

Dolichupis derkai