Fiji
Etnografické muzeum v Suwě. Několik druhů vidliček používaných výhradně k pojídání lidského masa.