Francouzská Polynésie 2008
Henry mi ĝekl, a si vyberu, kterou chci