Vanuatu
 
Před vstupem do jeskyně následovalo ochranné pomalování před zlými duchy