Velikonoční ostrov 2009 - Rapa Nui
 
Navečer, při procházce po pobřeží se jako zjevení vynořil z úkrytu tento rapanuiský bojovník. Byl to zvláštní pocit a nevěděli jsme s Norou co si máme myslet.