Velikonoční ostrov 2009 - Rapa Nui
 
Ostrůvky Moto Nui,

Kult Ptačího muže, provázela každý rok soutěž o získání prvního vejce ptáka manutara, rybáka černohřbetého (Sterna fuscata) z ostrůvků Moto Nui. Z tohoto místa museli zdatní mladíci slézt strmou skálu, přeplavat průliv plný žraloků, nalézt vejce a nerozbité stejnou cestou ho přinést před shromážděnou vesnici. Vítěz získal titul "Ptačí muž roku". Tento muž a jeho rodina pak měli po dobu jednoho roku kontrolu nad obchodem na celém ostrově.