Velikonoční ostrov 2009 - Rapa Nui
 
Rapanuici vztyčili asi 300 soch. Daleko víc jich však zůstalo v lomu, nebo na cestě na kamenné plošiny, z nichž měly zhlížet do vnitrozemí a ochraňovat obyvatele ostrova. Některé jsou zcela, nebo jen částečně zavaleny zeminou.