Velikonoční ostrov 2009 - Rapa Nui
 
AHU TONGARIKI - místo, které naplňuje člověka zvlášní úctou a posvátnou bází. 15 soch nedávno zrestaurovaných po ničivé vlně, která sochy rozmetala po okolí. Na některých sochách jsou vyryté znaky a kresby.