Foto - lastury

Nebezpeční měkkýši

Zajímavosti

Mušle Kauri - nejstarší platidlo

Mexiko

 

Český klub sběratelů lastur

 


 


Setkání, výstavy -
SHELL SHOWS
 


Termíny akcí sběratelů lastur v roce 2019
Terms of Shell Collectors Meetings in 2019


Praha - Prague, Czech Republic 

Brno, Czech Republic

 

Praha - Prague, Czech Republic