Foto - lastury

Nebezpeční měkkýši

Zajímavosti

Mušle Kauri - nejstarší platidlo

Mexiko

 

Český klub sběratelů lastur

 


 


Setkání, výstavy -
SHELL SHOWS
 


Termíny akcí sběratelů lastur v roce 2018
Terms of Shell Collectors Meetings in 2018


Brno, Czech Republic


 


Praha - Prague, Czech Republic