Foto - lastury

Nebezpeční měkkýši

Zajímavosti

Mušle Kauri - nejstarší platidlo

Mexiko

 

Český klub sběratelů lastur

 


 


Setkání, výstavy -
SHELL SHOWS
 


Termíny akcí sběratelů lastur v roce 2017
Terms of Shell Collectors Meetings in 2017
 


Praha - Prague, Czech Republic

18. února 2017 - Toulcův Dvůr
Kubatova 32/1, Praha 10, od 9:00 - 12:00

17. června 2017 - Toulcův Dvůr
Kubatova 32/1, Praha 10, od 9:00 - 12:00

NEDĚLE 10. září 2017 - Toulcův Dvůr
Kubatova 32/1, Praha 10, od 9:00 - 12:00

16. prosince 2017 - Toulcův Dvůr
Kubatova 32/1, Praha 10, od 9:00 - 12:00